Letsel & schade

Letsel & Schade is een uitgave van de Stichting Werkgroep Artsen Advocaten te Den Haag en Intersentia nv te Antwerpen.
Het tijdschrift verschijnt 4 keer per jaar.
Inhoud nummer 114 / 2017 - 4.


Glijbaan en toezicht in zwembad. Art. 6:174 en 6:185 BW.
Auteur(s): C.A.M. Roijackers
Volume 2017 - p. 54citation manager
Geen smartengeld voor “smart” particuliere verhuurder.
Auteur(s): C.A.M. Roijackers
Volume 2017 - p. 55citation manager
Misleiding c.q. verzwijging bij particuliere AOV.
Auteur(s): C.A.M. Roijackers
Volume 2017 - p. 55citation manager
Zorgplicht eigenaar perceel ten aanzien van omgewaaide boom.
Auteur(s): C.A.M. Roijackers
Volume 2017 - p. 55citation manager
Herregistratie volgens de Wet BIG voor alternatieve artsen.
Auteur(s): C.A.M. Roijackers
Volume 2017 - p. 56citation manager
Medische aansprakelijkheid. Laparoscopische galblaasoperatie.
Auteur(s): C.A.M. Roijackers
Volume 2017 - p. 56citation manager
Art. 6:179 BW. Hondenbeet bij driejarig meisje. € 2.500 smartengeld.
Auteur(s): C.A.M. Roijackers
Volume 2017 - p. 57citation manager