Letsel & schade

Letsel & Schade is een uitgave van de Stichting Werkgroep Artsen Advocaten te Den Haag en Intersentia nv te Antwerpen.
Het tijdschrift verschijnt 4 keer per jaar.
Inhoud nummer 169 / 2017 - 3.


Adoptie door mannelijk homostel. Artikel 1:227 lid 2 BW, art. 14 EVRM.
Auteur(s): C.A.M. Roijackers
Volume 2017 - p. 94citation manager
Kort geding. Misbruik van procesrecht.
Auteur(s): C.A.M. Roijackers
Volume 2017 - p. 95citation manager
Genocide op Bosnische moslims. Causaal verband.
Auteur(s): C.A.M. Roijackers
Volume 2017 - p. 95citation manager
Aansprakelijkheid Staat voor aardbevingsschade.
Auteur(s): C.A.M. Roijackers
Volume 2017 - p. 96citation manager
Billijke vergoeding bij ontslag heeft geen punitief karakter.
Auteur(s): C.A.M. Roijackers
Volume 2017 - p. 96citation manager
Accijnsverhoging op diesel en LPG levert geen strijd op met EVRM.
Auteur(s): C.A.M. Roijackers
Volume 2017 - p. 96citation manager