Letsel & schade

Letsel & Schade is een uitgave van de Stichting Werkgroep Artsen Advocaten te Den Haag en Intersentia nv te Antwerpen.
Het tijdschrift verschijnt 4 keer per jaar.
Inhoud nummer 169 / 2017 - 3.


Jeugdhulpverlening aansprakelijk voor onjuiste diagnose jeugdige?
Auteur(s): C.A.M. Roijackers
Volume 2017 - p. 90citation manager
Cascoschade. Verzekeraar slaagt niet in bewijs fraude.
Auteur(s): C.A.M. Roijackers
Volume 2017 - p. 90citation manager
Art. 6:162 en 6:174 BW. Aansprakelijkheid wegbeheerder, bewijsopdracht.
Auteur(s): C.A.M. Roijackers
Volume 2017 - p. 90citation manager
Treinkaping de Punt.
Auteur(s): C.A.M. Roijackers
Volume 2017 - p. 90citation manager
Geen internetprivacy verstrekker auteursrechtelijk beschermd materiaal.
Auteur(s): C.A.M. Roijackers
Volume 2017 - p. 91citation manager
Verzoek voorlopig deskundigenonderzoek afgewezen.
Auteur(s): C.A.M. Roijackers
Volume 2017 - p. 91citation manager
Geschil over arbeidsongeschiktheid “holistisch” dierenarts.
Auteur(s): C.A.M. Roijackers
Volume 2017 - p. 91citation manager