Letsel & schade

Letsel & Schade is een uitgave van de Stichting Werkgroep Artsen Advocaten te Den Haag en Intersentia nv te Antwerpen.
Het tijdschrift verschijnt 4 keer per jaar.
Inhoud nummer 152 / 2017 - 2.


Art. 7:942 (oud)BW, art. 68a lid 1 Ow NBW, art. 75 Ow NBW.
Auteur(s): C.A.M. Roijackers
Volume 2017 - p. 77citation manager
Opmerking bij Hoge Raad 17 februari 2017
Auteur(s): C.A.M. Roijackers
Volume 2017 - p. 79citation manager
Deelgeschil. Alarmcentrale niet aansprakelijk.
Auteur(s): C.A.M. Roijackers
Volume 2017 - p. 80citation manager