Letsel & schade

Letsel & Schade is een uitgave van de Stichting Werkgroep Artsen Advocaten te Den Haag en Intersentia nv te Antwerpen.
Het tijdschrift verschijnt 4 keer per jaar.
Inhoud nummer 152 / 2017 - 2.


BGK bij letsel.
Auteur(s): C.A.M. Roijackers
Volume 2017 - p. 97citation manager
Arbeidsongeval, art. 7A:1614x BWA. Intrinsiek onveilige werkwijze.
Auteur(s): C.A.M. Roijackers
Volume 2017 - p. 97citation manager
Schadebeperkingsplicht door zich bekwamen in spraakherkenningssoftware.
Auteur(s): C.A.M. Roijackers
Volume 2017 - p. 97citation manager
Art. 7:658 BW lid 4 BW. Arbeidsongeval bij installatie zonnepanelen.
Auteur(s): C.A.M. Roijackers
Volume 2017 - p. 98citation manager
Mishandeling.
Auteur(s): C.A.M. Roijackers
Volume 2017 - p. 98citation manager
Alleen declaratie eigen bijdrage bij toevoeging.
Auteur(s): C.A.M. Roijackers
Volume 2017 - p. 98citation manager
Deelgeschil. Hondenbeet. Causaal verband handletsel en beet.
Auteur(s): C.A.M. Roijackers
Volume 2017 - p. 98citation manager
Opmerking
Auteur(s): C.A.M. Roijackers
Volume 2017 - p. 99citation manager