Letsel & schade

Letsel & Schade is een uitgave van de Stichting Werkgroep Artsen Advocaten te Den Haag en Intersentia nv te Antwerpen.
Het tijdschrift verschijnt 4 keer per jaar.
Inhoud nummer 152 / 2017 - 2.


Deelgeschil. Verzoek afgewezen door gebrek aan bewijs, wel kostenbegroting.
Auteur(s): C.A.M. Roijackers
Volume 2017 - p. 92citation manager
Hoger beroep deelgeschil. Rapport neuroloog terzijde geschoven.
Auteur(s): C.A.M. Roijackers
Volume 2017 - p. 93citation manager
Art. 7:658 BW. Werkgever levert onwaarachtige getuigenverklaringen.
Auteur(s): C.A.M. Roijackers
Volume 2017 - p. 93citation manager
Beroepsfout advocaat in civiele vordering moordzaak.
Auteur(s): C.A.M. Roijackers
Volume 2017 - p. 94citation manager
Behandeling ziekte van Lyme. Internationale richtlijnen.
Auteur(s): C.A.M. Roijackers
Volume 2017 - p. 94citation manager