Letsel & schade

Letsel & Schade is een uitgave van de Stichting Werkgroep Artsen Advocaten te Den Haag en Intersentia nv te Antwerpen.
Het tijdschrift verschijnt 4 keer per jaar.
Inhoud nummer 148 / 2017 - 1.


Art. 1 EP EVRM.
Auteur(s): C.A.M. Roijackers
Volume 2017 - p. 71citation manager
Inzagerecht Wbp. artikel 35 lid 2 en art. 46 lid 1 Wbp.
Auteur(s): C.A.M. Roijackers
Volume 2017 - p. 72citation manager
Causaal verband schade met ongeval. Trap van paard in beleringsstal.
Auteur(s): C.A.M. Roijackers
Volume 2017 - p. 73citation manager
MoM heupprothese. Art. 6:77 BW, medische hulpmiddelen.
Auteur(s): C.A.M. Roijackers
Volume 2017 - p. 73citation manager
Geen onrechtmatige TV-uitzending. Art. 10 EVRM.
Auteur(s): C.A.M. Roijackers
Volume 2017 - p. 74citation manager
Zorgplichtschending werkgever, artrose door het werk? Tussenarrest.
Auteur(s): C.A.M. Roijackers
Volume 2017 - p. 74citation manager