Letsel & schade

Letsel & Schade is een uitgave van de Stichting Werkgroep Artsen Advocaten te Den Haag en Intersentia nv te Antwerpen.
Het tijdschrift verschijnt 4 keer per jaar.
Inhoud nummer 148 / 2017 - 1.


Geen schadevergoeding wegens gemiste kans, die op nihil moet worden gesteld.
Auteur(s): C.A.M. Roijackers
Volume 2017 - p. 95citation manager
Voorlopig getuigenverhoor afgewezen wegens strijd met procesorde.
Auteur(s): C.A.M. Roijackers
Volume 2017 - p. 95citation manager
Nietigverklaring huwelijk vanaf huwelijkssluiting wegens dementie vrouw.
Auteur(s): C.A.M. Roijackers
Volume 2017 - p. 95citation manager
Art. 8 en art. 10 EVRM.
Auteur(s): C.A.M. Roijackers
Volume 2017 - p. 95citation manager
Ongeval op muziekfestival met wagentje.
Auteur(s): C.A.M. Roijackers
Volume 2017 - p. 97citation manager