Letsel & schade

Letsel & Schade is een uitgave van de Stichting Werkgroep Artsen Advocaten te Den Haag en Intersentia nv te Antwerpen.
Het tijdschrift verschijnt 4 keer per jaar.
Inhoud nummer 148 / 2017 - 1.


Cave!
Auteur(s): J.F. Roth
Volume 2017 - p. 3citation manager
Tuchtrechtelijke aspecten van medische beoordelingen
Auteur(s): A.C. Hendriks
Volume 2017 - p. 5citation manager
Nieuwe richtlijnen neuropsychologische expertise
Auteur(s): R.W.H.M. Ponds
Volume 2017 - p. 14citation manager
Europees Hof voor de Rechten van de Mens: zwangeren hebben geen absoluut recht op thuisbevalling
Auteur(s): K.G. Watson, R.J.P. Kottenhagen
Volume 2017 - p. 20citation manager
Is het recht van inzage in het medisch advies afgeschaft?
Auteur(s): P.N. Van Der Nat
Volume 2017 - p. 31citation manager
Expert shopping en de tuchtrechter
Auteur(s): P.N. Van Der Nat
Volume 2017 - p. 39citation manager
Tissues en andere denkfouten
Auteur(s): J. Schep
Volume 2017 - p. 50citation manager
Opmerking vooraf
Auteur(s): C.A.M. Roijackers
Volume 2017 - p. 53citation manager
Recidiveregeling bij rijden onder invloed en art. 6 EVRM.
Auteur(s): C.A.M. Roijackers
Volume 2017 - p. 53citation manager