Letsel & schade

Letsel & Schade is een uitgave van de Stichting Werkgroep Artsen Advocaten te Den Haag en Intersentia nv te Antwerpen.
Het tijdschrift verschijnt 4 keer per jaar.


Informatie voor auteurs


 

 

Regels aanleveren kopij

 

Vonnissen

Als u jurisprudentie aanlevert, graag aangeven:
1. Of hoger beroep, dan wel cassatie is ingesteld;
2. Of uw cliënt bezwaar heeft dat de uitspraak ongeanonimiseerd wordt gepubliceerd.

Ongeanonimiseerde publicatie verhoogt de herkenbaarheid. Als uw cliënt bezwaar heeft, vindt anonimisering plaats.

Wij verzoeken u de anonimisering niet zelf te doen.
De eindredacteur doet dit geautomatiseerd. Als u het zelf doet, bestaat het risico dat deze automatische procedure niet correct verloopt.

Bij het aanleveren van jurisprudentie graag aangeven:
– of het vonnis op www.rechtspraak.nl is gepubliceerd;
– of het vonnis elders is gepubliceerd, of dat u het elders heeft aangeboden.
Als u jurisprudentie aanlevert per post, gaarne het vonnis NIET bijeen nieten!

 

Artikelen

Deze kunnen per post aangeleverd worden op dit adres:

Redactie L&S
Postbus 10730
2501 HS Den Haag

Aanlevering per e-mail is ook mogelijk, en heeft zelfs de voorkeur. Het e-mailadres: info@letselenschade.nl

Artikelen hebben een minimumomvang van 5 pagina’s met de Courier 12 punts en 4 pagina’s met de Times 12 punts. U kunt het best de artikelen niet voorzien van opmaakkenmerken.
U kunt voet- en eindnoten gebruiken, bij voorkeur voetnoten.


 

Respons

De redactie vergadert eens per kwartaal. Het kan dus zijn dat het even duurt voordat u bericht krijgt op uw inzending. Uiteraard kunt u altijd even de redactie bellen op 070–3888867 of mailen op info@letselenschade.nl om te vragen hoe het ermee staat.